گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶:

چند از پی حرص و آز تن فرسوده

ای دوست روی گرد جهان بیهوده

رفتند و رویم دیگر آیند و روند

یکدم بمراد خویشتن نابوده

 

احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۰:

خوش باش که پخته اند سودای تو دی

ایمن شده از همه تمنای تو دی

تو شاد بزی که بی تقاضای تو دی

دادند قرار کار فردای تو دی

 

احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸:

این چرخ فلک بسی چو ما کشت و درود

غم خوردن بیهوده نمیدارد سود

پر کن قدحی و برکفم بر نه زود

تا باز خورم که بودنیها همه بود

 

احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۴:

گیرم که به اسرار معما نرسی

در شیوه ی عاقلان همانا نرسی

از سبزه و می خیز بهشتی برساز

کانجا به بهشت یا رسی یا نرسی

 

احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷:

عبارت مصراع چهارم 

روهایی چو مه در دهن مور ببین

 

احمد نیکو در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳:

عبارت صحیح مصراع سوم:

کانها که بجایند نپایند کَسی

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۲ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۲:

عبارت صحیح مصراع دوم:

کرد اهل بهشت خوب یا دوزخ زشت

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳:

عبارت صحیح مصراع سوم:

قوتی و بتی و باده ای بر لب کشت

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۳۵ دربارهٔ عطار » مختارنامه » باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد » شمارهٔ ۱۶:

عبارت مصراع چهارم بدین گونه صحیح می باشد:

هر نقد که بود در میان آوردم

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴:

از آمدنم فزود رنج بدنم

از بودن خود همیشه اندر محنم

وز بیم شدن باغم و درد و حزنم

نه آمدن و نه بدن و نه شدنم

رباعی شماره۲۸۲ از سنایی غزنوی

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳:

چون حاصل عمر تو فریبی و دمیست

زود داد مکن گرت به هر دم ستمیست

مغرور مشو بخود که اصل من و تو

گردی و شراری و نسیمی و‌نمیست

رباعی شماره ۱۴۲ از ابوسعید ابوالخیر

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱:

در شش جهت آنچ گرد ما گستردند

در پنج حواس و چار طبع آوردند

بس گرسنه اند و عالمی را خوردند

این هفت که در دوازده می گردند

رباعی منسوب به خیام 

دوازده ( دوازده برج)

هفت (هفت ستاره)

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۰۹:

مصراع سوم بدین عبارت هم صحیح است:

احوال جهان و عمر فانی و وجود

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶:

مصرع آخر بدین صورت می باشد:

خشت سر خم ز تاج کیخسرو به

 

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷:

متن بیت اول:

ای کوزه گرا بکوش اگر هشیاری

تا چند کنی برگل آدم خواری

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۱ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۴:

رباعی بدین متن صحیح است:

با باده نشین که ملک محمود اینست

وز چنگ شنو که لحن داود اینست

از آمده و رفته دگر یاد مکن

خوش باش که از وجود مقصود اینست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹:

از قعر گل سیاه تا اوج زُحل

کردم همه مشکلات گیتی را حل

بگشادم بندهای مشکل به حِیَل

هر بند گشاده شد مگر بند اَجَل

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰:

رباعی بدین متن صحیح است:

دوری که در او آمدن و رفتن ماست

آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

کس می نزند دمی در این معنی راست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶:

متن بیت اول بدینصورت هم صحیح می باشد

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با لاله رخی اگر نشستی خوش باش

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶:

عبارت درست مصراع چهارم رباعی

فارغ بنشین کاین همه آوازه دهند

 

۱
۲
۳
۴
۱۴
sunny dark_mode