گنجور

حاشیه‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶:

عبارت درست مصراع چهارم رباعی

فارغ بنشین کاین همه آوازه دهند

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۷:

مصرع دوم رباعی بدین عبارت هم صحیح است

بی مونس و بی ندیم و بی همدم و جفت

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳:

متن بیت دوم بدینصورت می باشد:

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت

برخیز که عمرهات می باید خُفت

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹:

مصرع سوم

شاهی بودم که تاج زرینم بود

 

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷:

دانی ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ

وَز حاصلِ ایام چه در دستم؟ هیچ

شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ

آن جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ

(رباعی از خاقانی)

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹:

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند بدانسان خیزند

ما با می و معشوق از آنیم مدام

تابو که به حشرمان چنان انگیزند

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷:

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

از دسته هر کوزه برآورده خروش

صد کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸:

متن صحیح بیت اول رباعی:

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست

نتوان به گمان و شک همه عمر نشست

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱:

متن صحیح بیت دوم رباعی:

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

کان سبزه ز خاک ماهرویی رسته است

 

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۱۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹:

بیت دوم رباعی بدین متن هم صحیح است:

بسیار چو تو شدند و بسیار آیند

بربای نصیب خویش کِت بربایند

 

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴:

عبارت صحیح مصرع چهارم رباعی:

کاندوه جهان به می فرو باید شست

 

احمد نیکو در ‫۶ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶:

برگیر پیاله و سبو ای دلجوی

تا بخرامیم گرد باغ و لب جوی

بس شخص عزیز را که چرخ بد خوی

صدبار پیاله کرد و صدبار سبوی

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱:

رفتیم و ز ما زمانه آشفته بماند

با آنکه ز صد گهر یکی سفته بماند

افسوس که صد هزار معنی دقیق

از بی خردی خلق ناگفته بماند

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۳ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷:

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

وین خط مقرمط نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

(رباعی از خیام)

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۳۲:

متن درست بیت اول چنین است:

ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز

چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۳۰:

متن درست بیت اول چنین است:

تا خاک مرا به قالب آمیخته اند

بس فتنه که زین خاک برانگیخته اند

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰:

گر کار تو نیکست به تدبیر تو نیست

ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست

تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزی

چون نیک و بد جهان به تقدیر تو نیست

رباعی شماره ۱۵۰ از ابوسعید ابوالخیر شاعر قرن چهارم و پنجم

 

 

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۸:

اسرار جهان چنانکه در دفتر ماست

گفتن نتوان که آن وبال سرماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

نتوان گفتن هرآنچه در خاطر ماست

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۳۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۱:

متن رباعی بدین وزن هم صحیح است:

دارنده چو ترکیبِ طِبایع آراست

بازاز چه سبب فکندش اندر کم‌ وکاست؟

گر نیک نیامد این صور عیب کراست؟

ور نیک آمد خرابی از بهر چه خواست؟

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸:

متن درست بیت اول چنین است:

برخیز و مخور غم جهان گذران

وین یکدم عمر را به شادی گذران

 

۱
۲
۳
۴
۱۴