گنجور

 
خیام

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی

در باغ روان است ز کوثر جویی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی

بنشین به بهشت با بهشتی رویی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode