گنجور

 
خیام

گر باده خوری تو با خردمندان خور

یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز

اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode