گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰۰

 

جانا بسوخت جان من از آرزوی تودردم ز حد گذشت ز سودای روی تو
چندین حجاب و بنده به ره بر گرفته‌ایتا هیچ خلق پی نبرد راه کوی تو
چون مشک در حجاب شدی در میان جانتا ناقصان عشق نیابند بوی تو
گشتی چو گنج زیر طلسم جهان نهانتا جز تو هیچ‌کس نبرده ره به سوی تو
در غایت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۴

 

ای جان من به جان تو کز آرزوی توهست آب چشم من همه چون آب جوی تو
ای من غلام آن خم گیسوی مشکبویافتاده در دو پای تو از آرزوی تو
هر شب خیال روی تو آید به پیش منتا روز من کند به سیاهی چو موی تو
بربند نامه موی به نزدیک من فرستتا جان به جای […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۹

 

گل در قرق عرق کند از شرم روی توصافی به کوچها دود از جستجوی تو
در شانه دید موی تو صافی و زان زمانبرسینه سنگ می‌زند از شوق موی تو
بر پای سرو و بید نهد روی هر نفسصافی ز حسرت و هوس قد و روی تو
مشکین کند کنار و لبش هر به مدتیآن باد مشک بیز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸

 

ای آرزوی جان و دلم ز آرزوی توبیمار گشته به نشود جز به بوی تو
باری، بپرس حال دل ناتوان منبنگر: چگونه می‌تپد از آرزوی تو؟
از آرزوی روی تو جانم به لب رسیدبنمای رخ، که جان بدهم پیش روی تو
حال دل ضعیف چنین زار کی شدی؟گر یافتی نسیم گلستان کوی تو
در راه جست و جوی تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۷

 

من کیستم که چشم گشایم به روی تو
این بس که می کنم به زبان گفت و گوی تو
ای آرزوی جان نظری کن به حال من
زان پیشتر که جان دهم از آرزوی تو
خال نیم ز فکر میانت بلی مرا
پیوند دیگر است به هر تار موی تو
هر صبح می کنم چو صبا ره سوی چمن
باشد که یابم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴

 

سازم قدم ز دیده و آیم بسوی تو
تا هر قدم بدیده کشم خاک کوی تو
روی تو خوب و خوی تو بد، آه! چون کنم؟
ای کاش! همچو روی تو می بود خوی تو
منما جمال خویش بهر کج نظر، که نیست
چشم بدان مناسب روی نکوی تو
جان و دل آرزوی وصال تو کرده اند
من نیز کرده با دل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

رشیدالدین وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۷۳ - در حق صابر بن اسمعیل ترمذی

 

ای صابر ، ای سپهر سخن ، ای جهان فضل
ای کعبهٔ افاضل ایام کوی تو
ای برده نور چشم معنی ز لفظ تو
وی خورده آب باغ معالی ز جوی تو
تا گوی نظم و نثر بمیدان فگنده ای
چوگان هیچ کس نربودست گوی تو
هفت اختر و دوازده برج و چهار طبع
در جاه کمترند ز یک تار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۱

 

دل در پریدن است چو شبنم ز روی تو
خون مشک می شود به رگ گل ز بوی تو
باید به سینه نیشتر ناله بشکنم
نازکتر است از دل عشاق خوی تو
یک صبح، سینه چاک گذشتی ز گلستان
گل پاره کرده است گریبان، به بوی تو
خواهد نشست خون من از جوش اضطراب
ساقی اگر چو باده کند در سبوی تو
خلقی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی