گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۲

 

نه سیم نه دل نه یار داریم

پس ما به جهان چه کار داریم

غفلت‌زدگان پر غروریم

خجلت‌زدگان روزگاریم

ای دل تو ز سیم و زر چگویی

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۴

 

ما عشق روی آن نگاریم

زان خسته و زار و دلفگاریم

همواره به بند او اسیریم

پیوسته به دام او شکاریم

او دلبر خوب خوب خوبست

[...]

سنایی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

گردنش به طوق زر درآریم

با طوق زرش به تو سپاریم

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۹

 

ما ننگ وجود روزگاریم

عمری به نفاق می‌گذاریم

محنت‌زدگان پر غروریم

شوریده‌دلان بیقراریم

در مصطبه عور پاکبازیم

[...]

عطار
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱

 

گر چه ز جهان جوی نداریم

هم سر به جهان فرو نیاریم

زان جا که حساب همت ماست

عالم همه حبه‌ای شماریم

خود با دو جهان چکار ما را؟

[...]

عراقی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷۲

 

گر گمشدگان روزگاریم

ره یافتگان کوی یاریم

گم گردد روزگار چون ما

گر آتش دل بر او گماریم

نی سر ماند نه عقل او را

[...]

مولانا
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹۸

 

ما دلشدگان بیقراریم

ما سوختگان خام کاریم

آتش زدگان سوز عشقیم

رسوا شدگان کوی یاریم

بودیم خراب ساقیی دوش

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - در نعت حضرت رسول (ص)

 

هر چند که ما گناهکاریم

امید شفاعت تو داریم

سلمان ساوجی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۵

 

سلطان سریر افتخاریم

درویش در سرای یاریم

نسیمی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۵

 

هرچند فزون ز صد هزاریم

ما چارصد و چل و چهاریم

نسیمی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۵

 

جز حق طمعی ز حق نداریم

حاجت به در کسی نیاریم

نسیمی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۹

 

جانا، بجز از تو کس نداریم

وز لطف تو بس امیدواریم

ما بوی تو از ازل شنیدیم

تا روز ابد در انتظاریم

گویند بما: شما چه قومید؟

[...]

قاسم انوار
 

حسین خوارزمی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۴ - ترجیع بند چهارم

 

از کعبه و دیر برکناریم

جز میکده منزلی نداریم

چون غمزه دوست نیم مستیم

چون طره یار بیقراریم

پوینده نه از پی بهشتیم

[...]

حسین خوارزمی
 
 
۱
۲