گنجور

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۱ (در بازگشت از سفر حج)

 

واحسرتا که جدا شدم از خانه خدا

از غصه وقت گشت شود دل ز هم جدا

ما را نبود خواهش رفتن ز کوی دوست

اما چو امر اوست، ز سر می‌کنیم پا

اهل صفا به داغ غم مروه مرده‌اند

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۱۵

 

هرگز ترحمی به من مبتلات نیست

معلوم شد مرا که تو خوف خدات نیست

ما در قمار عشق تو جان باختیم لیک

با آن دو رخ تو شاهی و پروای مات نیست

بهر بلای جان سخنی جستم از لبت

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۲۰

 

ای تاب ز آفتاب ربوده ز تاب رخ

پیراسته است ایزدت از مشک ناب رخ

زین چاشتگاه روی نهفتن ز من چرا؟

در چاشتگاه کی بنهفت آفتاب رخ

مهر منیر با همه خوبی و منزلت

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۲۳

 

جانا بیا که بی تو جهان جمله واله شد

بس دل ز داغ نرگس مستت گلاله شد

آماده است بزم به امید مقدمت

قد چنگ و اشک تار و دوچشمم پیاله شد

در در طفلیت تملک دلها وظیفه بود

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۴۸

 

جانا خدا گواست ز دوریت ققنسم

وقت است کآتشت برد از جای چون خسم

بی یاد رویت ار بزنم یک نفس، خدا

بندد چو مهره ششدر دور مسدسم

پرسش نکردیم توبه غفلت، گمان مبر

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قصاید » در وصف حضرت رضا (علیه السلام) هنگام زیارت

 

این بارگاه کیست که از عرش برتر است

وز نور گنبدش همه عالم منور است

وز شرم شمسهای زرش کعبتین شمس

در تخته نرد چرخ چهارم به ششدر است

وز انعکاس صورت گل آتشین او

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲

 

ای داوری که خاک درت دیده را جلاست

صد جم بر آستان جلالت کمین گداست

با وجود مدرکی و عموم عوایدت

حاتم بخیل و آصف نادان و خورسهاست

از سایه تو تا به سرم پرتوی فتاد

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۴

 

داد از تظلم فلک حقه باز داد

چندین هزار خرمن هستی به باد داد

در گلشن وجود شکفته نشد گلی

کآخر ورق ورق نه به خاک فنا فتاد

این معدن مروت و این کان عقل و هوش

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۹

 

آرام رفت از دل و آرام جان ندید

جان بر لب آمد و رخ آن مهربان ندید

بر گلشن خزان رسیده رویم ز اشک سرخ

بس جویبار خون شد و سرو و روان ندید

شد دامنم چمن ز گل اشک ای دریغ

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۰ (در زیارت مرقد بایزید بسطامی)

 

یارب به حق تربت سلطان بایزید

یارب به قاطعیت برهان بایزید

یارب به آشیانه شهباز لامکان

یارب به قرب و منزلت جان بایزید

یارب به حق وسعت آن مشرب کریم

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۴

 

دوشم خرد به طعنه بگفت ای تباه کار

نیکو شدی ز فعل بد خویش شرمسار

بگداخت از خجالتم از بس که یاد کرد

نا اهلی من و نعم و لطف شهریار

تا صبح درمیان من و او نبرد بود

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۹ (هنگام عزیمت از مدینه و وداع با سرور کاینات)

 

ای جلوه‌گاه ایزد دادار الوداع

ای قبله‌گاه احمد مختار الوداع

ای شافع گروه گنهکار روز حشر

وی واضع شکوه ستمکار الوداع

ای مخزن جواهر الطاف کردگار

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۰

 

از روم تا به هند گرفتیم جان به کف

بهر نثار مرقد شه بوعلی شرف

بر وی قسم به جان عزیز مبارزش

کاندر وفاش کرد جوانی خود تلف

هست این غلام را به درش حاجت عظیم

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۱

 

ای خون فشرده در دل یاقوتت از رقم

تیر فلک چو قوس ز رشک شده است خم

این بارهاست کز پی یک نامه سیاه

آدم روانه گشت، نه لا بود و نه نعم

چون تو سوار شاهی و بیمی زمات نیست

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۴ (هنگام ترک مشهد مقدس و وداع با حضرت رضا علیه السلام)

 

خالد بیا و عزم سفر زین مقام کن

بر روضه رضا به دل و جان سلام کن

از گفتگوی خام روافض دلم گرفت

بر بند بار و قطع سخنهای خام کن

بدعت سرای طوس نه جای اقامت است

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۲۶ (هنگام اقامت در دهلی به یاد وطن سروده است)

 

خون شد دلم، نسیم صبا غمگسار شد

بر دشت شهرزور، دمی رهگذار شو

رفت آنکه ما به عیش در آن بوم بگذریم

زینهار تو وکیل من دل فگار شو

می بوس خاک آن چمن و بعد از آن روان

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۴۱

 

هر چند دل از محنت ایام داغ یافت

رمزی ز داغهای دلم قرچه داغ یافت

اما چو دید راه وصال است وصل را

وهم آن خیال کرد و ز داغش فراغ یافت

خالد نقشبندی
 
 
sunny dark_mode