گنجور

 
خالد نقشبندی

یارب به حق تربت سلطان بایزید

یارب به قاطعیت برهان بایزید

یارب به آشیانه شهباز لامکان

یارب به قرب و منزلت جان بایزید

یارب به حق وسعت آن مشرب کریم

یارب به تشنگی فراوان بایزید

یارب به سوز سینه آن پیر نیک بخت

یارب به نور مشعل ایمان بایزید

یا رب به هر دو سلسله حضرت رسول

تا جعفر از اعاظم پیران بایزید

از حضرت غلامعلی تا به بوالحسن

یک یک به حق جمله مریدان بایزید

بر خالد شکسته بیچاره غریب

بگشا دری ز مخزن عرفان بایزید

لب تشنه زلال هدایت بود، ورا

سیراب کن ز قلزم احسان بایزید

او را به خود رسان وز خود بینیش رهان

او هم یکی شود ز غلامان بایزید