گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷۶

 

کسی را کو نسب پاکیزه باشدبه فعل اندر نیاید زو درشتی
کسی را کو به اصل اندر خلل هستنیاید زو به جز کژی و زشتی
مراد از مردمی آزادمردیستچه مرد مسجدی و چه کنشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸

 

ندانم ای غزالم از چه دشتی
در ایام جوانی خوش گذشتی
گذشتی از بر چشمان فایز
چو عمر رفته رفتی برنگشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز