گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «تو»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۸۱۲

 

زهی چشم جهان بین روشن از تو

به چشم ما جهان چون گلشن از تو

مکن گو خانه ام روشن مه پر

که پر ماه است بام و روزن از تو

ز بس در دلیری استاد گشتی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی