گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

همی دانم که تا من زنده باشم

به پیش بندگانت بنده باشم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

ترا فرمان برم تا زنده باشم

به پیش بندگانت بنده باشم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۸ - گردیدن شاه موبد به گیتى در طلب ویس

 

بفرمانش بُوَم تا زنده باشم

خداوند او بود من بنده باشم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۰ - نشستن رامین بر تخت شهنشاهى

 

بذیرفتم ز تو تا زنده باشم

که خشنودیت را جوینده باشم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

به پیشت کشته و افکنده باشم

از آن بهتر که بی تو زنده باشم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

ز دستم نگذرد تا زنده باشم

جهان را شاه و او را بنده باشم

نظامی
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

منم حییّ که دایم زنده باشم

که بیخ بدکنش برکنده باشم

عطار
 

اوحدی » منطق‌العشاق » بخش ۶۳ - نامهٔ نهم از زبان عاشق به معشوق

 

بر آن عزمم که: تا من زنده باشم

تو سلطان باشی و من بنده باشم

اوحدی
 

جلال عضد » دیوان اشعار » غزلیّات » شمارهٔ ۱۹۴

 

همی خواهم که تا من زنده باشم

تو سلطان باشی و من بنده باشم

ز غم مُردم که جان دیگرانی

به جان دیگران چون زنده باشم؟

روا نبود که جان داروی لعلت

[...]

جلال عضد
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۹۱ - بازگشتن شادیشاه به شام

 

بباشم در رهش تا زنده باشم

بدین در کمترینش بنده باشم»

سلمان ساوجی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۹۹

 

اگر با دولتت پاینده باشم

به پیش بندگانت بنده باشم

بنازم پیش جانت تا بمیرم

بمیرم پیش تو تا زنده باشم

رسم از دولت وصلت به کامی

[...]

جهان ملک خاتون
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۱۷ - زاری کردن پروانه با شمع

 

چه باشد گر ترا یک بنده باشم

که گردم گرد تو تا زنده باشم

اهلی شیرازی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵

 

جهنم شو مگر من جِندِه باشم

که پیشِ غیر بی روبَندهِ باشم!

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۱۱

 

ترا من جان عارف بنده باشم

دعا گوی تو ام تا زنده باشم

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۴ - جواب به یکی از دوستان

 

اگر سالی هزاران زنده باشم

هزاران سال جانی کنده باشم

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode