گنجور

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۴ - فی نعت سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم

 

در آن دم هر که بشناسد که شاه است

اگر گوید که تو شاهی گناه است

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۲۰ - آشتی افکندن زاهد میان رام و سیتا

 

اگرچه رام سر تا پا گناه است

مبرا شو که اشکش عذر خواه است

ملا مسیح
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۸

 

تماشاگاه دل چشم سیاه است

که هر زخم نگاهش عیدگاه است

ز شرم بی زبانی بر تن من

سر هر مو زیان عذر خواه است

چرا مستغنی از عالم نباشد

[...]

اسیر شهرستانی
 

جویای تبریزی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - مثنوی در تعریف بهادر شاه و تاریخ

 

به بزم شاه کان عرش اشتباه است

فلک فانوس شمع مهر و ماه است

جویای تبریزی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۲۱

 

خصوص امروز عالی قدر و جاه است

که چاکر بر در عالم پناه است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۲۱

 

به عرضم قلب پاک شه گواه است

که صدق و کذب تشخیصش ز شاه است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۲۲

 

همه احکام محکم حکم شاه است

نظام ملک در معنی گواه است

قائم مقام فراهانی
 

وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱

 

به صدق گفته‌ام هر دل گواه است

که دل‌ها را به سوی دوست راه است

به هر سو رو نمایی دوست آن سوست

جز او را گر ببینی اشتباه است

وحدت کرمانشاهی
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۸۵ - التفریق بین الکامل و الغافل

 

بر او این مبلغ استمرار شاه است

که شیخ راه و پنیر خانقاه است

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۹۶ - و من المتعرفین

 

نشانیها که دادی اشتباه است

خلاف انفاق اهل راه است

صفی علیشاه
 

ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل اول - لطیفه‌نگاری‌ها » شمارهٔ ۳۰ - آه آتشبار

 

قدت چو سرو و، رخسارت چو ماه است

که بر هر دو، مرا هر دم نگاه است

نباشد سرو را اینگونه رفتار

نه اینسان ماه را بر سر کلاه است

تو با مه مشتبه هرگز نگردی

[...]

ترکی شیرازی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۱۴ - کعبهٔ دل

 

درین عزلتگه شوق، آشناهاست

درین گمگشته کشتی، ناخداهاست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode