گنجور

 
وحدت کرمانشاهی

به صدق گفته‌ام هر دل گواه است

که دل‌ها را به سوی دوست راه است

به هر سو رو نمایی دوست آن سوست

جز او را گر ببینی اشتباه است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode