گنجور

جویای تبریزی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - در تعریف اسب

 

ز بس خردی به چشم کس عیان نیست

ز گوش او به جز نامی، نشان نیست

جویای تبریزی
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » قصه سلطان محمود غزنوی با غلامش

 

بجز حرف ایازت بر زبان نیست

سخن از آنچه باید در میان نیست

طبیب اصفهانی
 

نورعلیشاه » جامع الاسرار » بخش ۳ - حکایت

 

که گلزار جمالش جز خزان نیست

وصالش جز حیات جاودان نیست

نورعلیشاه
 

سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

زاهل امتحان کس در میان نیست

که بر دست تو تیغ امتحان نیست

جفای او به کام تست از آن دل

به فکر انتقام آسمان نیست

حباب آسا گشودم چشم و دیدم

[...]

سحاب اصفهانی
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۶۰ - الجمال

 

خود این کاشیاءست پیدا و عیان نیست

نشانش در مکان و لامکان نیست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۸۸ - الخضر

 

از آنرو هر چه در علمت عیان نیست

چنان دانی که اصلا در جهان نیست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۴۹ - سوادالوجه

 

در اینجا جای تقریر و بیان نیست

ز فقر و از فقیر اینجا نشان نیست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۰۴ - المسامره

 

بوهم افتی که هیچ او را دهان نیست

وگر باشد دهان بین در میان نیست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۰۴ - المسامره

 

خود او گوید سخن کس در میان نیست

بکس در صحبتی همداستان نیست

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۴۰ - حکایت ابراهیم خاص علیه‌الرحمه

 

شریعت هر چه او گوید جز آن نیست

حقیقت غیر او کس در میان نیست

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

که در خوردت زمین و آسمان نیست

مکان جای جلال لامکان نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

نباشد آن دائم کن فکان نیست

ولی نبود زمین و آسمان نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۴ - جواب

 

بجز حق در مکان و لا مکان نیست

نشان از کس بکوی بی نشان نیست

صفای اصفهانی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۳۸۱ - دل بیگانه خوزین خاکدان نیست

 

دل بیگانه خوزین خاکدان نیست

شب و روزش زدورسمان نیست

تو خود وقت قیام خویش دریاب

نماز عشق و مستی را اذان نیست

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۶

 

اگر زن نیست، عشق اندر میان نیست

جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست

ایرج میرزا
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۳ - گل و شبنم

 

ز من، فردا دگر نام و نشان نیست

حساب رنگ و بوئی، در میان نیست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode