گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «انرسید»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۹

 

صبا همدم بوی جانان رسید

به دلخستگان از دمش جان رسید

بشیری بشارت ده از ماه مصر

به سروقت مهجور کنعان رسید

به موری شده پایمال جفا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی