گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۸

 

ببندید کیخسرو شوم را

بد اختر پی او بر و بوم را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شاپور ذوالاکتاف » بخش ۱۱

 

بفرمود تا قیصر روم را

بیارند سالار آن بوم را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۱۰

 

مگر بازیابم بر و بوم را

نمانم بننگ اختر شوم را

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۵

 

ببردند گرسیوز شوم را

که آشوب از او بد بر و بوم را

فردوسی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۴۳ - سگالش خاقان در پاسخ اسکندر

 

ستانی ز بی برگی آن بوم را

چو آتش که عاجز کند موم را

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۴۶ - بازگشتن اسکندر از چین

 

به تاراج بُرد آن بر و بوم را

که ره‌بسته باد آن پی‌شوم را

نظامی
 

حکیم نزاری » ادب‌نامه » باب هفتم - در حُسّاد و اقران و معاندان درگاه » بخش ۱

 

نه ممدوح را بین نه مذموم را

که سری در آن هست مخدوم را

حکیم نزاری
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰

 

دلم رفت و گم شد در آن کو مرا

توان یافت گر اوست دلجو مرا

صبا آمد و رفت عقلم به باد

ز زلف که آورد این بو مرا

رقیبش بدم گفت و دانست راست

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode