گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۹ - و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین

 

بلبل گلستان «‌ما اوحی‌»

شمسهٔ چرخ «‌الذی اسری»

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۷ - در سؤال از عقل کل و جواب او

 

خردم دوش اندرین معنی

نکته‌ای چند نغز کرد املی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

رخت بیرون فکن از این ماوی

خیمه زن در فضای آن صحرا

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۱ - خطاب به خورشید

 

ای فریدون خطهٔ اعلی

بی نصیب از تو دیدهٔ اعمی

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode