گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۲۳

 

چون نهاد او پهند را نیکو

قید شد در پهند او آهو

رودکی
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۵۲

 

مرد ملاح تیز اندک رو

راند بر باد کشتی اندر ژو

عنصری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - مدح ابوالفضایل

 

کس نباشد قمار دوست چو او

ز آن همه طایفه هموست همو

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۵ - صفت عثمان خواننده

 

او نبوده ست کودک نیکو

خوش نبوده ست لحن و نغمت او

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۷ - صفت اسفندیار چنگی

 

جامه های نهاده تو بر تو

زآن نپوشد مگر که نو بر نو

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴ - ‌فی وحدانیة الله تعالی‌

 

کس نداند که چیست الا او

صفتش ‌لا اله االا هو

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۵ - فی قدوم الخضر

 

بیت احزان چه جای توست بگو

مصر عشق از برای توست بجو

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۸ - در جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»

 

نیست‌گویی جهان زشت و نکو

جز از او و بدو هم خود او

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۷ - منهاج العارفین و معراج العاشقین

 

ره تو دور شد یقین بشنو

تو مجرد شو و مپای و برو

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۲۶
sunny dark_mode