گنجور

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۱۲ - پاسخ روز به شب

 

در جهان هرچه جانور باشد

جمله را جنبش از سحر باشد

حکیم نزاری
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۹ - در صفت علم

 

جوهر علم همچو زر باشد

که چو شد کهنه تازه‌تر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۴ - در تناکح و توالد

 

آنکه شش ماه در سفر باشد

دو دیگر به راه در باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۸ - حکایت

 

هیچ در خلد حور نر باشد؟

گفت: بنشین که آنقدر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۹ - در تحریص بر کم راندن شهوت و احتیاط در توالد و تناسل

 

شیر بد خلق تخم شر باشد

شیر بدکاره خود بتر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۶۲ - در تحریص بر محافظت فرزندان از شر ناپاکان

 

هیزمست این ،کمان دگر باشد

این کمان لایق تبر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۶ - سخنی چند بر سبیل موعظه

 

رنج و بیشی به یکدگر باشد

گفتن بیش بار خر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۷ - در معنی خلوت

 

هر چه را بر دلش گذر باشد

شیخ را چون از آن خبر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۶ - در منع تقلید

 

حب لولی گر از شکر باشد

حبةالقلب را بتر باشد

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲۸ - خطاب به خواجه غیاث‌الدین محمد

 

نه که هر مهره‌ای گهر باشد

کار درویش ما حضر باشد

اوحدی
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل چهارم » بخش ۳ - حق الیقین

 

شر این خیر آن دگر باشد

شر نه در ذات خویش شر باشد

شیخ محمود شبستری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۱

 

بر سر مات اگر گذر باشد

از من بی دلت خبر باشد

ایمن از داد دادخواه مشو

ناله ام را مگر اثر باشد

گرچه بی عقل و دانش و خردم

[...]

جهان ملک خاتون
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

تام از اسم بهره ور باشد

لیک همواره بی خبر باشد

شیخ بهایی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۶

 

اینقدر بس بود، کس ار باشد

ورنه بهتر که مختصر باشد

حزین لاهیجی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش دوم » شمارهٔ ۶۰

 

گریه عاشقان سحر باشد

که سحر گریه را اثر باشد

حالت عاشق این بود جاوید

که لبش خشک و دیده تر باشد

راز عشقش چه جوئی از عقلا

[...]

نورعلیشاه
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش دوم » شمارهٔ ۶۱

 

تا مرا نور در بصر باشد

بجمال ویم نظر باشد

نظری را که او کند نظری

آن نظر کیمیا اثر باشد

کافرم گر بجنب رخسارش

[...]

نورعلیشاه
 
 
۱
۲
۳
۴