گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۸ - در جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»

 

من مسکین در این رباط خراب

ساخته خانه بر ره سیلاب

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

با تو بودست در الست خطاب

با تو باشد به روز حشر حساب

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۳ - فصل فی ذم الظلم

 

کرد بنیاد ملک‌، ظلم‌، خراب

رفت خورشید عدل زبرسحاب

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

هست معنیش اندرون حجاب

چون عروس زمشک بسته نقاب

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۵