گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ز»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۴

 

پاکبازان را چه خارا و چه خز؟

گر به رنگی قانعی در خرقه خز

جامه گه ازرق کنی، گاهی سیاه

جامه خود دانی، تو مردم را مرز

آخرت زندان تن خواهد شدن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای