گنجور

حاشیه‌های - صفحهٔ ۱

 


در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۰۲ دربارهٔ خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱:

با درود، فکر کنم وزن غزل:
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)
باشد.

 

در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۳:

با درود، فکر کنم وزن این غزل:
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) باشد.

 

در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۰ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۷:

جناب خوشیوال، به غزل شماره 556 مراجعه فرماید.

 

در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۱۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱:

با درود، فکر کنم این غزل بروزن:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) باشد.

 

در ‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۳۲ دربارهٔ رهی معیری » ابیات پراکنده » بی‌نصیب:

جناب ح. رهگذر،
با درود! فکر کنم مصراع آخرین صرف سکته عروضی دارد. به جای دو هجای کوتاه، یک هجای دراز آمده است. سپاس

 

در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۹ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۱:

آقای ایرانی، وزن عروضی که شما نوشته اید درست است. یعنی " مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) "، اما " مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل " درست نمی باشد. چون " مفاعیل " با داشتن هجای کوتاه در آخر، در رکن آخر قرار گرفته نمی تواند. درود

 

در ‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۴۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱:

آقای مهدی، بیت سوم مشکل وزن ندارد. آنچه شما نوشته اید، مشکل وزن دارد. فکر کنم شما در کلمۀ "کرد" دچار اشتباه شده اید. "کرد" هجای کشیده دارد نه دراز. درود

 

در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴:

آقای درویش، وزن این غزل مطلقن درست است. آنچه شما فرمودید اختیارات مجاز در این وزن است. درود

 

در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۰:

با عرض ادب، این غزل بروزن:
"مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) " میباشد. درود

 

در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۸:

با عرض ادب، فکر کنم این غزل زیبای خواجو بروزن "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) باشد. درودها

 

در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۴:

آقای واحد عزیز، تلفظ درست است. آنچه شما فرموده اید خارج از وزن این غزل است. "خواب و خور" یعنی خواب و خوراک که در اینجا کنایه از فارغبالی و بی خیالی است. درود

 

در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲:

با عرض ادب، فکر کنم این غزل در وزن عروضی : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)
باشد. درودها

 

در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۸:

آقای دکتر روشن عزیز، آنچه شما نوشته اید:
( من گوهری مفلسم ، از این، مشوشم)
چه بعد از رکن دوم با مکث و چه روان بخوانی در هر دو صورت خارج از وزن است. حتی با در نظر داشت اختیارات شاعری. درود

 

در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵:

با عرض ادب، فکر کنم این غزل بر وزن عروضی "مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)" باشد. درود

 

در ‫۲ سال قبل، جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۳ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹:

درود، با عرض معذرت فکر کنم این غزل بر وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن" (رمل مثمن سالم) باشد. سپاس

 

در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳:

Hamed Salehi آقای صالحی، مگر چه عیبی دارد که کلمه "در" دوبار در این فرد اتفاق افتاده؟ حرف ربط "به" که شما پیشنهاد نمودید هجای کوتاه است که در اینجا ناموزون است. لطف نموده بر وزن عروضی این غزل ناب مراجعه نماید. درود

 

در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۴ دربارهٔ حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۲:

Hamed Salehi آقای صالحی، این غزل طوریکه در متن اصلی تحریر شده درست میباشد. "خویش" خارج از وزن است و "افکندیم" و "افگندیم" مترادف اند. "کورها ..."بیت را بی مفهوم میسازد. درود

 

در ‫۳ سال قبل، شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۱ دربارهٔ رهی معیری » غزلها - جلد دوم » کوی می‌فروش:

آقای عباس کریمی عزیز، در اکثر نشرات سایۀ عمر "بحر طوفان زا دل پر جوش ماست" همینطور آمده که موزون و با مفهوم است. "زا" مخفف "زاینده " و "افزاینده" را هم گویند. تنها در فرد دوم این بیت "بستهایم" بهتر است "بسته ایم" نوشته میشد که البته اشتباه تایپی است. به روزگار باشید.

 

در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۵:

خانم صبا و آقای مهدی: بلی، وزن اشعار درست نوشته شده. در این وزن اختیارات وزنی وجود دارد که مصراع اول دراز و یا کوتاه بیاید یعنی فعلاتن میتواند فاعلاتن بیاید و این خیلی معمول است. درود
آقای مهدی: خجل از ننگ موزون تر و فصیح تر است. شرم از ننگ اندکی سکتگی خواهد داشت چون مطابق اختیارات لفظی باید جداگانه تلفظ گردند. درود

 

در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷:

شایان عزیز، در هر دو صورت درست است. با "باده" رکن دوم مستفعل، و با "مُل" رکن دوم فاعلات است که از نقطۀ نظر اختیارات وزنی هر دو جایز هستند. درود

 

[۱] [۲]