گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید محمد رضا مصطفائی

سید محمد رضا مصطفائی


سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۴۲ در پاسخ به مريم دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶:

احتمال زیاد منظورش از چار ارکان عناصر اربعه یعنی خاک، باد، آب و آتش باشد

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۵۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۴۲:

سلام و ارادت

مولانا خود ترش رو نبود بلکه معدن شیرینی و شکر بود اما به قول دوست عزیزمان که در بالا فرمودند او نزد ترش ها ترشی می کرد و صفا و شیرینی و خنده خود را پنهان می کرد. ولی شخصیت حقیقی خودش همان است که می فرماید:

طوطی قند و شکرم غیر شکر می نخورم         

هر چه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴:

ین غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳:

ین غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲:

ین غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا  (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا  (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است.

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا  ( پیوند به وبگاه بیرونی )توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است. 

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا  (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است. 

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا  (پیوند به وبگاه بیرونی توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است. 

 

سید محمد رضا مصطفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۰۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

این غزل در کانال تلگرامی شور مولانا توسط دکتر سید محمد رضا مصطفائی شرح داده شده است. پیوند به وبگاه بیرونی

 

sunny dark_mode