گنجور

حاشیه‌گذاری‌های فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد)

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد)


فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۳ روز قبل، جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۴۲ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه:

دیگه مزخرف تر از این نمیشد به ناف بایزید بسطامی بست! تعجبم از عطار نیشابوری است!

 

نقل است که وقتی لشکر اسلام در روم ضعیف شده بود، و نزدیک بود که شکسته شوند. از کفار آوازی شنیدند که یا بایزید دریاب!

در حال از جانب خراسان آتشی بیامد. چنانکه هراسی در لشکر کفار افتاد و لشکر اسلام نصرت یافت.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۳ روز قبل، پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۳۱ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه:

نقل است که گَبری(زرتشتی) بود در عهد شیخ گفتند: مسلمان شو!

گفت: اگر مسلمانی این است که بایزید می‌کند، من طاقت ندارم. و اگر این است که شما می‌کنید، آرزو نمی‌کنم.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۳۳ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه:

نقل است که گفت: مردی در راه پیشم آمد.

گفت: کجا می‌روی؟

گفتم: به حج.

گفت: چه داری؟

گفتم: دویست دِرَم (درهم: پول نقره, هر ۱۰ درهم معادل ۱دینار طلا, هر دینار طلا, ۴گرم معادل یک نیم سکه)

گفت: بیا به من بده که صاحب عیالم(زن و فرزندان) و هفت بار گِردِ من بگرد که حجِ تو این است.

گفت: چنان کردم و بازگشتم.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۶ روز قبل، دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۴۰ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ذالنون مصری رحمة الله علیه:

تندرستی در اندک خوردن است، و روح درستی در اندکی گناه.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۷ روز قبل، دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۴۰ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بشر حافی رحمة الله علیه:

نقل است که بشر گفت: یک شب مرتضی(حضرت علی) را به خواب دیدم.

گفتم: مرا پندی ده!

گفت: چه نیکوست شفقّتِ توانگران بر درویشان برای طلبِ ثوابِ رحمان(خدا)،  و از آن نیکوتر تکبر درویشان بر توانگران، از اعتماد بر کرمِ آفریدگار جهان.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۷ روز قبل، دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۳۲ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بشر حافی رحمة الله علیه:

نقل است که یکی با بِشر مشورت کرد که دوهزار درهم دارم. حلال می‌خواهم که به حج شوم.

گفت: تو به تماشا می‌روی. اگر برای رضای خدای می‌روی برو وام کسی بگزار(بدهیِ بدهکاران فقیر را پرداخت کن)، یا بده به یتیم و یا به مردی مُقِل حال (تنگدست)، که آن راحتی که به دلِ مسلمانی رسد از صد حج اسلام پسندیده تر.

گفت: رغبت حج بیشتر می‌بینم.

گفت: از آنکه مالها نه از  وجهِ (راه و روش) نیکو به دست آورده ای،

تا به ناوجوه(ناشایست) خرج نکنی قرار نگیری!

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۷ روز قبل، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۴۰ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه:

و هرگز او را کسی ندید - مربع ...

سپاس از اطلاعات مفید تان

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۷ روز قبل، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۱ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه:

یکی گفت: مرا وصیتی بکن.

گفت: خداوند را یاد دار و خلق را بگذار.

دیگری را وصیت کرد. گفت: بسته بگشای و گشاده ببند.

گفت: مرا این معلوم نمی‌شود.

گفت: کیسه بسته بگشای و زبان گشاده ببند

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۸ روز قبل، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۱۰ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه:

گفت:وقتی غلامی خریدم. گفتم: چه نامی؟

گفت: تا چه خوانی!

گفتم: چه خوری؟

گفت: تا چه دهی!

گفتم: چه پوشی؟

گفت: تا چه پوشانی!

گفتم: چه می‌کنی؟

گفت: تا چه فرمایی!

گفتم: چه خواهی؟

گفت: بنده را با خواست چه کار.

پس با خود گفتم: ای مسکین! تو در همه عمر خدای را همچنین بنده بوده‌ای؟ بندگی باری بیاموز. چندانی بگریستم که هوش از من زایل شد.

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۹ روز قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۳:۱۹ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر فضیل عیاض رحمة الله علیه:

«دو خصلت است که دل را فاسد کند: بسیار خفتن و بسیار خوردن».

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۹ روز قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۳:۱۴ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر فضیل عیاض رحمة الله علیه:

«وقتی بود که آنچه می کردند، به ریا می کردند. اکنون بدانچه نمی کنند ریا می کنند».

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۹ روز قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۳۱ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر رابعه عدویه رحمة الله علیها:

گفتند: بنده راضی کِی بُوَد؟

گفت: آنگاه که از محنت شاد شود. چنانکه از نعمت

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱۰ روز قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۴۰ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر عتبة بن الغلام رحمة الله علیه:

جالب است

این عبارت دست شویی که در واقع شستنِ ک-ن است به زمانِ عطار و قبل آن باز می گردد. ظاهرا فرقی هم نمی کرده که با آب باشد یا کلوخ, هر دو عمل شستن و تمیزی را بیان می کند.

خلاب نیز هم بجای دستشویی تا همین چند وقت پیش استفاده می شد.

به قول سعدی در گلستان:

جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس!

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱۰ روز قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۴ دربارهٔ عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ابوحازم مکی رحمة الله علیه:

مبادا

اندکی از دنیا تو را مشغول گرداند از بسیاریِ آخرت.

فکه شمالی> میسان>عراق ۱۱ ژولای ۲۰۲۴

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۲۲ در پاسخ به هادي رحماني دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱:

فوق العاده بود.

نفهمیدن این بیت بدجور آزاردهنده بود.

سپاسگزارم 

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۱۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱:

خیام ، که گفت  دوزخی  خواهد  بود

که رفت  به دوزخ و  که آمد  ز بهشت

به قولِ حافظ:

       نا امیدم  مکن  از  سابقه یِ  لطفِ  ازل

تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱:

تا چند زنم به روی دریاها خشت

خیام وسعت جهل و نادانیِ افرادِ متعصب و متحجر رو به بزرگی دریا تشبیه کرده است! و هر کدام از این افراد را به دریایی جداگانه! برای همین خود را در برابر دریاهایی از نادانی می بیند که بحث و جدل با آنها همچون ساختن بر روی آب بی فایده می باشد! 

بی زار شدم زِ بت پرستانِ کِنشت:

افرادی که بدون بینش و بصیرت  خدا را می پرستند با بت پرستان هیچ تفاوتی ندارد, انسان با خدا پرستی باید به سوی  آگاهی و دانش حرکت کند نه اینکه روز به روز متعصب تر و نفهم تر شده که باعث بیزاری خردمندانی نظیر خیام شود.

بازرگان> میسان> عراق, ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۴۳ در پاسخ به كيادرويش دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷:

کسی کاو هوایِ فریدون کند / دل از بندِ ضحّاک بیرون کند

به قول حافظ:

خلوتِ دل نیست جایِ صحبتِ اضداد / دیو چو بیرون رَوَد  فرشته درآید

صحبت: هم نشینی

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۳ در پاسخ به اسیر نفس امّاره دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶:

این شرح و توضیح فوق العاده بود.

سپاسگزارم 

 

 

فاطمه دِل سَبُک (مهر۱۳۲۵ - تیر۱۴۰۲/یزد) در ‫۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۳ در پاسخ به ناشناس دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶:

در زبان عربی دو حرف الفبای  "ی" و "ی" وجود دارد. برای مثال:

 

علی, تقی, مهدی, ... به زبان فارسی علی , تقی مهدی ... خوانده می شوند, "ی"عربی بصورت "ی" فارسی تلفظ می شود. ولی

طوبی, علی, فدی, موسی, مصطفی,... در زبان فارسی بصورت طوبا, علا, فدا, موسا,  مصطفا,.... خوانده می شوند, "ی" عربی بصورت "ا" فارسی تلفظ می شود.

 

بازرگان> میسان> عراق, ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴

 

۱
۲
۳
۱۶