گنجور

حاشیه‌های abbas raee

abbas raee


abbas raee در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۲ دربارهٔ سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۴ - الوحدة خیر من جلیس السوء‌، والجلیس الصالح خیر من الوحده:

سلام
چقدر خوبه که" بشنو این نکته " زودتر اصلاح بشه.
از مدیران سایت گنجور متشکریم!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۸ دربارهٔ اوحدی » جام جم » بخش ۴ - در نعت رسول:

بیت دهم ظاهرا اشتباه تایپی است و باید چنین اصلاح گردد.1
پیش او خود مکن حکایت شب
او چراغ، آنگهی شکایت شب؟

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۱ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۹:

شما زندگی نامه حکیم سنایی را بخوانید جوابتون رو می گیرید.!!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۱۵ دربارهٔ جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » دفتر اول » بخش ۳۵ - امام شافعی گفت عمری گرد صوفیه گردیدم از ایشان دو سخن پسندیده شنیدم. یکی آنکه الوقت سیف قاطع و دیگر آنکه ان من العصمة ان لا تقدر:

هست در راه فقر مصطفی
مال و جاه تو مانعان قوی
فقر مصطفوی صحیح است

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۲ دربارهٔ وطواط » قصاید » شمارهٔ ۵۳ - نیز در ستایش اتسز می گوید:

پیر گشته شد جهان ، ز سعی بهار
بنگر از سر چگونه برنا شد ؟
در مصراع اول شد اضافی است و صحیح آن چنین است:
پیر گشته جهان ، ز سعی بهار
بنگر از سر چگونه برنا شد ؟

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۹ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲:

در بیت :
مرجان خرد ز بحر جان آورد
مینای دل از شراب عقل آکن
ظاهرا جان آورد در پایان مصرع اول جان آور صحیح است! و صحیح به این صورت است:
مرجان خرد ز بحر جان آور
مینای دل از شراب عقل آکن

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۹ - آگاهی مجنون از وفات مادر:

هان تا سگ نان کس نباشی
یا گریه خوان کس نباشی
سه بیت مانده به آخر: گریه باید به گربه تغییر یابد. صحیح آن چنین است:
هان تا سگ نان کس نباشی
یا گربه خوان کس نباشی

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۵ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۰ - نامهء دهم اندر دعاکردن و دیدار دوست خواستن:

با سلام به همه کسانی که زحمت سرپا و سر زنده بودن گنجور را می کشند.
متاسفانه در این ابیات فوق غلط املایی بسیار است و ظاهرا بعد از اولین تایپ هیچگونه غلط گیری نشده است!!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۶ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۳ - آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو:

آخر بیت پانردهم به جای دال سین آمده است !!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۴ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۳ - آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو:

بیت چهادهم اول و آخر آن صاد اضافه دارد که باید حذف گردد.

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۷ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۵ - آگاه شدن ویرو از آمدن موبد بهر جنگ:

بیت چهارده اول و آخر بیت حرف صاد اضافی آمده است که باید حذف شود.!!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۸ دربارهٔ اوحدی » جام جم » بخش ۴ - در نعت رسول:

در بیت هفدهم به جای تفصیل کلمه تقصیل آمده است!!!

 

abbas raee در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۵۱ دربارهٔ نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۲ - رای زدن دارا با بزرگان ایران:

اگر سهم شیری بیفتد ز شیر
حرون استری مغزش آرد به ریز
در این بیت ظاهرا به جای ریز باید کلمه زیر بیاید.

 

abbas raee در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۹ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش:

ظاهرا در بیت سی و نهم عنکوبت به جای عنکبوت آمده و اشتباه تایپی است. ممنون

 

abbas raee در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۳ - موعظه در تهیهٔ توشهٔ آخرت:

در بیت اول مصرع دوم اشتباه تایپی وجود دارد:
طبل قیامت زدند خیز که شد غافله!!
که به جای غافله باید قافله بیاید.

 

abbas raee در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۲۰۷:

و در بیت پایانی به جای فتح باید فتوح بیاید.

 

abbas raee در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۲۰۷:

باسلام
علی الظاهر در مصرع اول بیت سوم باید به جای این مقله بیاید ابن مقله .
چرا که ابن مقله واضع خط بوده است. ممنون

 

abbas raee در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۰۲ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۴:

ظاهرا در عبارت :
موسی علیه السلام به حم جهان آفرین اقرار کرد
به جای حم باید حکمت بیاید

 

abbas raee در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۰۴ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - درموعظه و پند:

و لیک زهر هلاهل سررشته در شکر است
صحیح سرشته در شکر است می باشد

 

abbas raee در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۵۳ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - درموعظه و پند:

ظاهرا بیت اول چنین درست است که:
در او اساس اقامت منه که رهگذر ست
که به اشتباه در دو نوشته شده

 

۱
۲