گنجور

حاشیه‌ها

 

Neeknaam

Instructor of mathematics at Lamar University Beaumont TX USA


Neeknaam در ‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۵۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۲:

این شعر را آقای علی پژوهشگر در محفل شخصی خوانده و در فیسبوک ضبط کرده ولی در اسپاتیفای نیست.

Ali Pajooheshgar

پیوند به وبگاه بیرونی

 

Neeknaam در ‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۲:

در منطق الطیر باهتمام سید صادق گوهرین چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آخرین شعر در صفحه 259 در خط 4689 نوشته شده "تا جوامردی چه باشد در جهان". نویسنده در زیرنویس از چند نسخه یاد میکند . در یکی "جوامردی " است که در متن استفاده شده و سه نسخه دیگر "جوانمردی" ضبط شده .
ولی این کلمه در فرهنگ های لغات نایاب است

 

Neeknaam در ‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » حکایت ابوسعید مهنه با قایمی که شوخ بر بازوی او می‌آورد:

در منطق الطیر باهتمام سید صادق گوهرین چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
از چند نسخه یاد میکند . در یکی "جوامردی " است که در متن استفاده شده و سه نسخه دیگر "جوانمردی" ضبط شده . شعر در صفحه 259 آخرین شعر آن کتاب است وآنجا در خط 4689 نوشته شده.
کلمه جوامردی در کلیات شمس نیز استفاده شده فی المثل در نسخه استاد بدیع الزمان فروزانفر غزل 2592 "ای صورت روحانی امروز چه آوردی"
مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۲
ولی این کلمه در فرهنگ های لغات نایاب است

 

Neeknaam در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲۵:

وی دلی کزعقل اول زاده ای
خاتم از دست سلیمان برده ای

second line it is khatam
meaning the ring of Solomon
but it is printed hatam
you can check Forozanfar edition page 1082

 

Neeknaam در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱، ساعت ۰۱:۰۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۲۴:

بر مبنای کلیات شمس تبریزی، چاپ امیر کبیر، چاپ 17،
سال 1382، isbn 964-00-0276-3
خط سوم بجای "اوت" باید "اوست" باشد.

 

Neeknaam در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱۸ - بقیهٔ قصهٔ بنای مسجد اقصی:

در خط 14 "بی‌ کناس" دو کلمه است. در هنگام جستجو در لغت نامه نرم‌افزار این دو را یک کلمه حساب میکند.
کناس به معنی‌ رفتگر است.

 

Neeknaam در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۰۱:۲۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳۱:

در خط اول "بهمدیگر" درست است.
بر مبنای کلیات شمس تبریزی، چاپ امیر کبیر، چاپ 17، سال 1382، isbn 964-00-0276-3

 

Neeknaam در ‫۹ سال قبل، پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱، ساعت ۰۶:۱۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۵:

تایپ مساله دارد

 

Neeknaam در ‫۹ سال قبل، دو شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱، ساعت ۰۵:۱۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱۵:

زیرا که «فازَ مَن شَکَر» زیرا که «خابَ مَن کَفَر»

 

Neeknaam در ‫۹ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۵۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷۷:

کلمه "پر تضریب" در خط دوّم احتمالاً "پر+تضریب" است. یعنی‌ در تایپ کردن این ترکیب فاصله میان کلمات باید استفاده شود نه‌ فاصله درون کلمه. کلمه "پر تضریب" در دهخدا پیدا نشد.

 

Neeknaam در ‫۹ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۰۱:۰۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷۲:

خط دهم بجای "کید" می‌باید "کآید" باشد. بنابر چاپ موسسهٔ انتشارات امیر کبیر سال 1366 isbn 964-00-0276-3

 

Neeknaam در ‫۹ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۰۰:۱۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۲:

در خط ششم متن می‌‌گوید
آگر کسی‌ کو بتر از وی خرد فخر کند

که در آن سه کلمه
بتر
از
وی
مجزا هستند
ولی شاید این شعر در واقع اینطور باشد
هر کسی کو بترازوی خرد فخر کند
یعنی‌ کلمه "ترازو" یک کلمه است.
مسالهٔ تفاوت فاصله داخل کلمه و بین دو کلمه مشکل زبان فارسی است.

 

Neeknaam در ‫۹ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۴۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۷:

بیت اول در نیم بیت دوم
کاخرون
احتمالا اشتباه است و اصل آن
کالاخرون
است .

 

Neeknaam در ‫۹ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۳۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۲:

انتهای بیت دوم تصحیح لازم دارد