گنجور

تضمین‌ها

 
فروغی بسطامی
فروغی بسطامی » دیوان اشعار
 

شماره ۱: ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا

شماره ۲: بگشای گوش هوش و بیا در سرای ما

شماره ۳: این چار رباعی از شه تاجور است

شماره ۴: این غزل فرمودهٔ شاه است بشنو

شماره ۵: شاه جم جاه کلامی که بیان فرماید

شماره ۶: زیب غزل کردم این سه بیت ملک را

شماره ۷: تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم

شماره ۸: شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است

شماره ۹: یک دو بیت از شاه می‌خوانم نگارا گوش کن

شماره ۱۰: مطربی زمزمه سر کرد سحر در گل‌زار

شماره ۱۱: برخیز نگارا که ز فرمودهٔ خسرو

شماره ۱۲: نشه‌ای داده به من دست از این مطلع شاه

شماره ۱۳: دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان

شماره ۱۴: ای خامهٔ مشک افشان چون نامه نگار آیی

شماره ۱۵: بشنو ای تازه غزال این غزل تازهٔ شاه

شماره ۱۶: پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل