گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹

 

رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکردصد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد
سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرددر سنگ خاره قطره باران اثر نکرد
یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دارکز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد
ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفتوان شوخ دیده بین که سر از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰

 

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکردیاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد
یا بخت من طریق مروت فروگذاشتیا او به شاهراه طریقت گذر نکرد
گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنمچون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار منسودای دام عاشقی از سر به درنکرد
هر کس که دید روی تو بوسید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷

 

هر کو چو شمع ز آتش دل تاج سر نکردسر در میان مجلس عشاق برنکرد
برخط عشق ماه رخان چون قلم کسیننهاد سر که همچو قلم ترک سرنکرد
آنکس شکست قلب که بیمش ز جان نبودوان یافت زندگی که ز کشتن حذر نکرد
سر برنکرد پیش سرافکندگان عشقچون شمع هر که سرکشی از سر بدر نکرد
خون شد ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۵

 

بگذشت یار و سوی اسیران نظر نکرد
کردیم ناله در دل سختش اثر نکرد
خاک رهش شدیم که بوسیم پای او
از سرکشی و ناز بر آنجا گذر نکرد
ما را چه سود اشک چو سیم و رخ چو زر
چون هرگز التفات بدین سیم و زر نکرد
تا در رخش نظر نکنم هرگزم ندید
جایی که روی خویش به سوی دگر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲

 

از جیب حسن سرو قدی سر بدر نکردکز خجلت تو خاک مذلت به سر نکرد
برق اجل به خرمنی آتش نزد دلیلتا مشورت به خوی تو بیدادگر نکرد
چشمت ز گوشه‌ای یزک غمزه سر ندادکز گوشه دگر سپه فتنه سر نکرد
در بزم کس نماند که پنهان ز دیگراناز نرگسش نشانه تیر نظر نکرد
تا مدعی ز ابروی او […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۱۶ - صحبت نامردمان

 

افتاده ام به صحبت نامردمان حزین
دور زمانه ام، ستمی زبن بتر نکرد
وحشی غزال من، شده هم آخور خران
جوری به کس، زمانه ازبن بیشتر نکرد
گردن کشید، از قفسی عندلیب و گفت
آسوده بلبلی که سر از بیضه برنکرد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی