گنجور

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۲ - آغاز سخن

 

کرد به ما لطف ز لطف عمیم

نادره گنجی و چه گنج عظیم

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۷ - حکایت

 

شد به فرودست چو ساعد مقیم

بین که گرفتند بتانش به سیم

وحشی بافقی
 

عرفی شیرازی » مثنویات » شمارهٔ ۲ - مثنویات

 

بسم اله الرحمن الرحیم

موج نخست است ز بحر قدیم

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در حمد حق سبحانه و تعالی

 

تا بدماغی که رساند نسیم

غش کند اندیشه امید وبیم

عرفی شیرازی
 

عرفی شیرازی » مثنویات » شمارهٔ ۲۲ - حسن و عشق

 

آب لب لاله بچیند نسیم

در حرم غنچه بمیرد شمیم

عرفی شیرازی
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۱ - مشرق النوار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فاتحه مصحف امید وبیم

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۱ - مشرق النوار

 

جمله حدوثند وهمی او قدیم

جمله حقیرند و همی او عظیم

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۲ - مناجات و تمجید

 

یاد تو شد صحت جان سقیم

بوی تو شد قوت دماغ نسیم

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۱۱ - سبب نظم این دفتر

 

آنکه بود طفل طرب زو عدیم

طالع عنین شد و بخت عقیم

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۱۱ - سبب نظم این دفتر

 

بود ز فکرم چمنی خوش نسیم

لیک شد از تیشه غم نیم نیم

میرداماد
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - مدح محمد امین

 

گشت در آن عرش مقدس مقیم

غوطه زد از فیض به نور قدیم

فصیحی هروی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - مدح محمد امین

 

تا شود از صیقل امید و بیم

صیقلی قلب صحیح و سقیم

فصیحی هروی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - داستان حاتم طایی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هست عصای ره طبع سلیم

سلیم تهرانی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - در تعریف خر خریدن ساده لوح

 

آه که در حلقه ی امید و بیم

بود ز من ساده تری هم «سلیم»

سلیم تهرانی
 

فیاض لاهیجی » مثنویات » در توحید و تفسیر بسم‌الله

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش نهالی‌ست ز باغ حکیم

فیاض لاهیجی
 

جویای تبریزی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - حکایت حاتم و سخاوت او

 

بسم الله الرحمن الرحیم

راهنمایندهٔ امید و بیم

جویای تبریزی
 

جویای تبریزی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - حکایت حاتم و سخاوت او

 

کاکلش آشفته ز موج نسیم

جیب هوا زو شده عنبر شمیم

جویای تبریزی
 
 
۱
۲
۳
۴