گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲

 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشدکه در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یابکه دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستانکه گل تا هفته دیگر نباشد
ایا پرلعل کرده جام زرینببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ماشرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۶

 

سگ ار چه بی‌فغان و شر نباشدسگ ما چون سگ دیگر نباشد
شنو از مصطفی کو گفت دیوممسلمان شد دگر کافر نباشد
سگ اصحاب کهف و نفس پاکاناگر بر در بود بر در نباشد
سگ اصحاب را خوی سگی نیستگر این سر سگ نمود آن سر نباشد
که موسی را درخت آن شب چو اخترنمود آذر ولیک آذر نباشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۸

 

دلم را جز تو کس دلبر نباشد
به جز شور توام در سر نباشد
دل فایز تو عمدا می‌کنی تنگ
که تا جای کس دیگر نباشد


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹

 

بهشت از روی تو بهتر نباشد
ز حوران حسن تو کمتر نباشد
از آن لعل لب و دندان، فایز
یقین دارم که در کوثر نباشد


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۱

 

چنین سروِ روان دیگر نباشد
بر و بالا ازین خوش تر نباشد
چو تو سروی اگر آید در آغوش
کسی را این هوس در سر نباشد
که را باشد چنین ماهی که چون او
خورم سوگند ماه و خور نباشد
بدین شکل و شمایل آدمی زاد
اگر باشد مرا باور نباشد
قراری می دهم که الّا به کویش
قرارم بعد ازین دیگر نباشد
مکن عیب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری