گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «رتست»

 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » تو در دریا نئی او در بر تست

 

تو در دریا نئی او در بر تست

به طوفان در فتادن جوهر تست

چو یک دم از تلاطم ها بیاسود

همین دریای تو غارتگر تست


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری