گنجور

اوحدی » منطق‌العشاق » بخش ۷ - نامهٔ اول از زبان عاشق به معشوق

 

چو درمانم، به کار آرم صبوری

ولی صبرم نباشد وقت دوری

اوحدی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۰۷ - تدبیر جمشید و خورشید برای عزیمت به چین

 

از آن پژمرده شد گلبرگ سوری

که در طفلی ز مسکن جست دوری

سلمان ساوجی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۱۱

 

که را طاقت بود بر درد دوری

که یارد کرد در آتش صبوری

تویی نزدیکتر بر من ز جانم

ز جان هرگز کسی جستست دوری

تنم را قوّتی و روح را قوت

[...]

جهان ملک خاتون
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶ - گفتار در سبب نظم کتاب

 

نه پر نزدیک ازو گویم نه دوری

به او با سر برم خیر الاموری

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۳ - پاسخ دادن شیرین، خسرو را

 

تو گر چه با منی واندر حضوری

ز نزدیکی که هستی دور دوری

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۹۰ - پند هفتم

 

هر آن کو ره نبیند هست کوری

مکن تا می توان آزار موری

سلیمی جرونی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۲۷ - مناجات کردن پروانه

 

به سختی بردن ایام دوری

به تلخی بردن شام صبوری

اهلی شیرازی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
sunny dark_mode