گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به‌گوى رامین را

 

نباشد هیچ مردی چون صبوری

بخاصه روز هجر و وقت دوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۹ - بیمار شدن ویس از فراق رامین

 

بر آزارش همی کردم صبوری

کنون صبرم بود آزار دوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۱ - نامه اول در صفت آرزومندى و درد جدایى

 

تو گویی آتشست این درد دوری

که خود چیزی نسوزد جز صبوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۳ - نامهٔ سوم اندر بدل جستن به دوست

 

نگارا گرچه از پیشم تو دوری

سرم را چشم و چشمم را تو نوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۳ - سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس

 

مترس از من که من هنگام دوری

کنم بر درد نادیدن صبوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

مرا هرگز مبادا از تو دوری

ترا هرگز مباد از من صبوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۱ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

برو راما و دل خوش کن به دوری

برین آتش فشان آب صبوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۰ - پشیمان شدن رامین از رفتن ویس و از پس ویس شدن

 

مرا هم تو بهشتی هم تو حوری

که جوید در جهان زین هردو دوری

فخرالدین اسعد گرگانی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۵۹ - در مذمت کسی گفته

 

ز جنس مردمان مشمار خود را

گرت یزدان زری دادست و زوری

هنر باید چه روباهی چه شیری

خرد باید چه قارونی چه عوری

ز خشم غالب و از حرص با برگ

[...]

انوری
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

دهانی کرده بر تنگیش زوری

چو خوزستانی اندر چشم موری

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن برای بار دوم

 

صبوری کرد با غم‌های دوری

هم آخر شادمان شد زان صبوری

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

 

نه صبر آن که دارد برگ دوری

نه برگ آن که سازد با صبوری

نظامی
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

غلام من برد او را بزوری

ازان شومی شد او مفلوج و کوری

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۳) حکایت سلیمان داود علیهما السلام با مور عاشق

 

بچشم خرد منگر سوی موری

که او را نیز در دل هست شوری

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

 

چو حیدر در شجاعت شیر زوری

که دیدی بسته بر فتراک موری

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۸) حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله

 

چو نام حقّ ازو بشنود نوری

به پیش او دوید از ناصبوری

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۵) حکایت سلطان محمود و گازر

 

اگر تو بر فلک بهرامِ زوری

بروز واپسین بهرامِ گوری

عطار
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode