گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انی» - صفحهٔ ۳

 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۰

 

ز بهر تو باید مرا زندگانی

که شیرین‌تری از زمان جوانی

جهان با حضور تو خوش می‌نماید

مباد از تو خالی که جان جهانی

زمان با وجود تو گوید زمین را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

[۱] [۲] [۳]