گنجور

اشعار مشابه

 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۵

 

چو نام تو در نامه‌ئی دیده‌ام

به نامت که بردیده مالیده‌ام

بیاد زمین بوس درگاه تو

سرا پای آن نامه بوسیده‌ام

ز نام تو وان نامهٔ نامدار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۵۷

 

چو نام تو در نامه‌ای دیده‌ام

بنامت که بر دیده مالیده‌ام

به یاد زمین بوس درگاه تو

سراپای آن نامه بوسیده‌ام

جز این یک هنر نیست مکتوب را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۸۴

 

چو نام تو در نامه ای دیده ام

به نامت که بر دیده مالیده ام

به یاد زمین بوس در گاه تو

سراپای آن نامه بوسیده ام

ز نام تو آن نامه نامدار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۶

 

ندیده کسی آنچه من دیده ام

سرم گشت از بسکه گردیده ام

اگر تار عمرم کند دور نیست

بر این رشته بسیار پیچیده ام

دمی بی محبت کجا بوده ام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا