گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۳۲

 

جدول آسا درین صحیفه راز
گرد هر صفحه صفحه گردیدم
چون حدود خطایش از خط خوش
نافه آمیز و مشکبو دیدم
به دو انگشت گزلک و خامه
نافه های خطا ازو چیدم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳۵

 

در خرابات گرد گردیدم
ساقی رند سرخوشی دیدم
عاشقانه گرفتمش به کنار
عارفانه لبش ببوسیدم
ذوق مستی و حال میخواران
نازکانه از او بپرسیدم
گفت ناخورده می چه دانی چیست
داد جامی و کل بنوشیدم
حال سید به ذوق دانستم
ور همه نور او عیان دیدم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی