گنجور

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل اول » بخش ۳ - حق الیقین

 

وانکه تشبیه داشت یا تعطیل

نیست بر جادۀ سواء سبیل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل دوم » بخش ۴ - الضلال المبین

 

نکند اسم ذات را تبدیل

عقل کل نیست جز که اسرافیل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل دوم » بخش ۴ - الضلال المبین

 

باز تفصیل کار اسرافیل

روح میکائیل است و عزرائیل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل چهارم » بخش ۱۱ - الضلال المبین

 

کرد کوری چشم​های علیل

روشن این راه را بلاتبدیل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل پنجم » بخش ۴ - التمثیل

 

خانه​ای کاندر اوست این قندیل

تن انسان بود بدین تأویل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب چهارم » فصل چهارم » بخش ۴ - الضلال المبین

 

کرد رسطالیس اول این تفصیل

یافت آخر ز بوعلی تکمیل

شیخ محمود شبستری
 

جلال عضد » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۲۲

 

چشمه آب از میانه نیل

گر جدا می‌کنی بگردد پیل

جلال عضد
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶۸۱

 

نیست کس را به حسن روی تو قیل

چه توان گفت روشن است دلیل

با لیت چشم را مضایقه چیست

م ت کی دیده به نقل بخیل

می کشد سر ز خاک پای تو زلف

[...]

کمال خجندی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۱

 

گرچه گشتم به تیغ هجر قتیل

لیس قلبی الی سواک یمیل

نیست از کحل خاک راه تو دور

گر کند دیده روشن از دو سه میل

صد رهم گر به خلد بنمایی

[...]

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۶

 

ای زده دم ز سبکروحی خویش

انت والله تقیل و ثقیل

با وجود تو کم است از پشه

در ترازوی گرانجانی پیل

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » اعتقادنامه » بخش ۱ - آغاز

 

این بود مجمل سخن بی قیل

شرح آن گوش کن علی التفصیل

جامی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷