گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۸ - مدح سید کائنات و خاتم المرسلین

 

دولتش پنج نوبه زد بر خاک

چار بالش نهاد بر افلاک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

تا ز آلودگی نگردی پاک

نگذری از بسیط خطهٔ خاک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

همگان خفته‌اند در دل خاک

آن یکی خرم آلا دگر غمناک

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۹ - فصل فی الرزق

 

روح نوریست زان ولایت پاک

که تعلق گرفت با این خاک

سنایی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode