گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

 

گله گیلی کشان به دامانش

سرو را لوح در دبستانش

نظامی گنجوی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰

 

زینهار از دهان خندانش

و آتش لعل و آب دندانش

مگر آن دایه کاین صنم پرورد

شهد بوده‌ست شیر پستانش

باغبان گر ببیند این رفتار

[...]

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱

 

هر که هست التفات بر جانش

گو مزن لاف مهر جانانش

درد من بر من از طبیب من است

از که جویم دوا و درمانش

آن که سر در کمند وی دارد

[...]

سعدی شیرازی
 

سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

 

شب پراکنده خسبد آن که پدید

نبود وجه بامدادانش

مور گرد آورد به تابستان

تا فراغت بود زمستانش

سعدی شیرازی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۳ - در نعت خلیفه اول

 

برگزیده رسول و یزدانش

ارجحی گفته بهر ایمانش

همام تبریزی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۱ - در توحید

 

اولیا رازدار پنهانش

انبیا کارساز فرمانش

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۱ - در توحید

 

گرچه لولاک بود در شانش

غصه ها بُدْ ز ابن عمّانش

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۳ - در مدح شمس الدین علی شاہ نیمروز

 

عمر و اقبال باد چندانش

که نباشد پدید پایانش

حکیم نزاری قهستانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹۲

 

لب نگر وان دهان خندانش

وان خم طره پریشانش

روی چون بامداد تابستان

زلف همچون شب زمستانش

تیر بالای او بخست مرا

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۰ - در ستایش خواجه غیاث‌الدین

 

زیج مهرست رای رخشانش

رصد ماه در گریبانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۵ - در حالات زنان بد

 

پیش خود مستشار گردانش

لیک کاری مکن به فرمانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۵۳ - در شفقت بر زیر دستان

 

جان دهد بنده، چون دهی نانش

جان گرامی بود، مرنجانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۶ - سخنی چند بر سبیل موعظه

 

چرخ رام تو گشت و دورانش

گوی خیری ببر ز میدانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۰ - در طلب مرشد

 

هر که این راه رفت بی‌دانش

نتوان داد دل به فرمانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۱ - در فایدهٔ جوع

 

آب حیوان مدان به جز دانش

چون بیابی، بنوش از جانش

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۰۸ - در معنی سماع

 

مپسند این سماع در دانش

بی‌زمان و مکان و اخوانش

اوحدی مراغه‌ای
 
 
۱
۲
۳
۴
۵