گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۰

 

ای مبارک ز تو صبوح و صباح

ای مظفر فر از تو قلب و جناح

ای شراب طهور از کف حور

بر حریفان مجلس تو مباح

ای گشاده هزار در بر ما

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷

 

رام قتلی و ما علیه حباح

قتل عشاقه علیه مباح

هر دلی کو اسیر عشقی شد

نیست او را دگر امید فلاح

تشنه بادهٔ وصال توام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹

 

قد بدا نور فالق الاصباح

اسفر الصبح اطفی ء المصباح

کم طلب در کتب حقیقت عشق

نشود یافت این لغت ز صحاح

رو به فتاح کن که ممکن نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۹

 

من و معشوق و جام ناب صباح

بگشا بر من این در،ای فتاح

در در بسته از کرم بگشا

در در بسته را تویی مفتاح

ما و کشتی و راه دریا بار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار