گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «یح»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷

 

جستهام شیرین سخن یاری فصیح

شور شهری خسروی شوخی ملیح

پیش آن بالا بلند شمشاد پست

نزد آن وجه حسن خوبان قبیح

لعل میگونش بگفتار بلیغ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری