گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صامت بروجردی
صامت بروجردی » کتاب المواد و التاریخ
 

شمارهٔ ۱ - تاریخ مرحوم نوائی: جهانا می‌جهانی رخش کین تا کی در این پیدا

شمارهٔ ۲ - در تعمیر مسجد سرداب معروف به مسجد زنگیه: در زمان دولت فرمانروای کشور جم

شمارهٔ ۳ - نوحه دیگر: آه که صد پاره جگر شد حسن

شمارهٔ ۴ - تاریخ مرحوم میرزا زین العابدین روضه خوان: چون جناب قدوه الامجاد فخرالذاکرین

شمارهٔ ۵ - تاریخ زلزله عجیبه سیلاخور: به گوش خلق ز بس شد ز باد غفلت پر

شمارهٔ ۶ - تاریخ وفات مرحوم میرزا صالح مداح: سپهر بی‌وفا تا تیر عدوان در کمان دارد

شمارهٔ ۷ - تاریخ وفات مرحوم حاجی غلامحسین: هر که قدم زد چو غلامحسین

شمارهٔ ۸ - ماده تاریخ: داد کز بیداد کردون وز جفای آسمان

شمارهٔ ۹ - و برای او: فرداست که از رحمت حق عاصی رانده

شمارهٔ ۱۰ - و برای او: مرد گر در پیش زن ببرتبه شد عارش کم است

شمارهٔ ۱۱ - و برای او: شکر ز گفته (صامت) ز بس فراوان است

شمارهٔ ۱۲ - در مدح حضرت رضا(ع): ای سرور دین خسرو اقلیم رضا

شمارهٔ ۱۳ - تاریخ مرحوم نوائی: آن مونس فرزانه که ما را بود استاد

شمارهٔ ۱۴ - خیز کاین جای تو نیست: نیست دردی که ز هر گوشه مهیای تو نیست

شمارهٔ ۱۵ - ماده تاریخ: به عرش سود سر فخر خویشتن را فرش

شمارهٔ ۱۶ - دو بیت دیگر: به وصف روی تو گفتم که این گل خودروست

شمارهٔ ۱۷ - دو بیت دیگر: هرچه از من زدوا بروی تو بیداد رود

شمارهٔ ۱۸ - دو بیت دیگر: تا بود در دریده اشک امشب مجال خواب نیست

شمارهٔ ۱۹ - دو بیت دیگر: دلم ز دست جفایت ز بس به تنگ آمد

شمارهٔ ۲۰ - دو بیت دیگر: در حشر رسولان خلف روی خراشند

شمارهٔ ۲۱ - دو بیت دیگر: توانگران که هم سیم و زر زیاده کنند

شمارهٔ ۲۲ - دو بیت دیگر: ز مسخر جات خیالات من