گنجور

نظامی

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط نظامی

 1. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲

  نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد: پری‌پیکر نگار پرنیان‌پوش - بت سنگین‌دل سیمین بناگوش

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲: بِبُرد از من قرار و طاقت و هوش - بتِ سنگین دلِ سیمین بناگوش

 2. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده :: سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند

  نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده: ای یاد تو مونس روانم - جز نام تو نیست بر زبانم

  سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند: جز نقش تو نیست در ضمیرم - جز نام تو نیست بر زبانم

 3. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی :: ایرج میرزا » قطعه‌ها » شمارهٔ ۱۷ - افکار خنده آور

  نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی: در شعر مپیچ و در فن او - چون اکذب اوست احسن او

  ایرج میرزا » قطعه‌ها » شمارهٔ ۱۷ - افکار خنده آور: «در شعر مپیچ و در فنِ او» - کاین کار ز کار های گُنده است

 4. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی :: همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۱

  نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی: آیا تو کجا و ما کجاییم - تو زانِ که‌ای و ما تراییم

  همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۱: آیا تو کجا و ما کجاییم - تو آن که ای که ما تو راییم

 5. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی :: حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۳

  نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی: آیا تو کجا و ما کجاییم - تو زانِ که‌ای و ما تراییم

  حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۳: «آیا تو کجا و ما کجاییم - تو زانِ‌که‌ای که ما تراییم؟»


sunny dark_mode