گنجور

 
خیام

کتاب «ترانه‌های خیام» به انتخاب و روایت روانشاد صادق هدایت به همت همراه همیشگی گنجور آقای محمودرضا رجایی به گنجور اضافه شده است (ترانه‌های خیام، صادق هدایت، تهران، انتشارات امیرکبیر (کتاب‌های پرستو)، چاپ ششم ۱۳۵۳ (تعداد صفحه: ۱۱۲/ قطع:‌جیبی)). کتاب شامل سه نوشته از هدایت دربارهٔ خیام و رباعیات انتخاب شدهٔ او به صورت طبقه‌بندی شده بر اساس موضوع است.

توجه فرمایید که هدایت بعضی از رباعیات را با ستاره (*) از بقیه متمایز کرده -که به همت آقای رجایی تمامی این موارد نیز در گنجور انعکاس یافته است-. او مفهوم این ستاره‌ها را این گونه توضیح داده است: «رباعیاتی که به نظر مشکوک می‌آمده جلو آن‌ها یک ستاره گذاشته‌شده، این رباعیات بر فرض هم از خود خیام نباشد از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیماً از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام شده‌است».


sunny dark_mode