گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

شمارهٔ ۱ - در نعت رسول اکرم (ص): ای از بر سدره شاهراهت

شمارهٔ ۲ - چیستان در مدح رکن الدین: چیست آن جرم مربع بفلک ساخته جای

شمارهٔ ۳ - در مدح علاءالدوله: با من آخر صنما جنگ چرا باید داشت

شمارهٔ ۴ - در مدح سلطان ملکشاه: ای مملکت ببال که عهد شهنشهست

شمارهٔ ۵ - در مدح ظهیرالدین و شکایت از روزگار: نالم همی و سود نبینم ز ناله‌ام

شمارهٔ ۶ - در مدح صدر والاقدر: باز این چه عربده است که با ماهمی کنی

شمارهٔ ۷ - در شکایت از روزگار: بازم ز دور چرخ جگر خون همیشود

شمارهٔ ۸ - در مدح رکن الدین مسعود: عشق چون دل سوی جانان میکشد

شمارهٔ ۹ - در مدح رکن الدین: تا همی بر گل نقاب از خط مشگین آورد

شمارهٔ ۱۰ - در مدح سلطان ملکشاه سلجوقی: یارب این خوش نفس باد صباست

شمارهٔ ۱۱ - در مدح رکن الدین: باد بهشتست یا نسیم بهارست

شمارهٔ ۱۲ - در مدیح: المنة لله تبارک و تعالی

شمارهٔ ۱۳ - در مدیح: ای بهر مدح سزا مسند تو

شمارهٔ ۱۴ - در مدح قوام الدین: داد صبا مژده که ساغر بخواه

شمارهٔ ۱۵ - در مدح اقضی القضاة رکن الدین صاعد: اینک اینک چتر سلطان شریعت در رسید

شمارهٔ ۱۶ - در مدح شهاب الدین خالص: هلال ماه صیام از سپهر ناگاهی