گنجور

 
همام تبریزی
 

بدیدم چشم مستت رفتم از دست

گوان وا بر دلی کو یا نبی مست

دلم خود رفت و می‌دانم که روزی

بمهرت هم بشی خوش‌یانم اژ دست

به آب زندگی ای خوش عبارت

لوانت لاوه اچ من دیل ویان بست

دمی بر عاشق خود مهربان باش

کژی سر مهر ورزی گست بو گست

اگر روزی نبینم روی خوبت

بشان شهرانره او سر زنان دست

به مهرت گر همام از جان برآید

مواژش کان یوان بمرت و وارست

گرم خا وا کری بشتم بوینی

بیویت خته بوم ژاهنام سرمست

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ایرانی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۳ نوشته:

به اینگونه اشعار ملمع می گویند یعنی شعری که به دو زبان یا بیشتر باشد ؛ مصرعی به زبانی و مصرع دیگر به زبان دیگر. این غزل هم به دو زبان پهلوی ( فارسی میانه ) و فارسی دری یا نو نوشته شده است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

ایرانی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۶ نوشته:

این غزل همام مدرکی است تاریخی و ادبی و دلیلی منطقی و پذیرفتنی برای اثبات این نکته که زبان مردم قدیم آذربایجان فارسی میانه ( زبان پهلوی ) بوده است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۲ از «گوان را بر دلی کو یا نبی مست» به «گوان وا بر دلی کو یا نبی مست»

تغییر مصرع ۳ از «دلم خود رفت و می دانم که روزی» به «دلم خود رفت و می‌دانم که روزی»

تغییر مصرع ۴ از «بمهرت هم بشی خوشیانم از دست» به «بمهرت هم بشی خوش‌یانم اژ دست»

تغییر مصرع ۶ از «لوانت لاو، آج من دیل ویان بست» به «لوانت لاوه اچ من دیل ویان بست»

تغییر مصرع ۸ از «کژی سر مهر ورزی کست بو گست» به «کژی سر مهر ورزی گست بو گست»

تغییر مصرع ۱۱ از «به مهرت گر همام از جان بر آید» به «به مهرت گر همام از جان برآید»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.