گنجور

حاشیه‌ها

 

محمد بخارایی


محمد بخارایی در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۴:

بسیار زیباست... کسرا به خوبی عشقش رو به سعدی ابراز کرده ولی نباید ابزار خورده‌گیری رو به کار ببره. 

 

محمد بخارایی در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۵۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۷:

یاران همه با یار و من خسته طلبکار...

 

 

 

 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷:

بسیار دلنشین 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۶:

بسیار زیبا 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۱:

فوق‌العاده زیباست

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۵۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۲:

بسیار زیبا ... با قافیه هایی که در دیگر غزلیات‌، کمتر تکرار شده. 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹:

اشاره‌ی زیبایی به بی‌وفایی برخی انسان‌ها کرده است. فردی که گزینه و شرایط بهتری پیدا کرده و اون رو ترجیح داده. 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۱ در پاسخ به محسن دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۸:

نگهبان و داروغه 

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۰:

بسیار زیبا

 

محمد بخارایی در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۴۲ در پاسخ به فرزاد دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۲:

خیر .. بیت درست است. 

یعنی تا دست تو به خونم آلوده نشه.  

خرده بر استاد سخن وارد نیست.. دانش خودمان را باید زیاد کنیم.