گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سفید

سفید


سفید در ‫۳ روز قبل، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۰۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱:

 

شکرانه دادی عشق را از تحفه‌ها و مال‌ها

هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو...

 

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی...

 

 

سفید در ‫۳ روز قبل، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۰۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱:

 

گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه... 

ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو... 

 

 

سفید در ‫۹ روز قبل، پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۱۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اردشیر » بخش ۱۴:

 

جوانی به سال و به دانش کهن...!

 

 

سفید در ‫۲۱ روز قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۲:۳۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۹:

 

کجا دیدی که بی‌ آتش کسی را بوی عود آمد...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۴۱ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۸:

 

گفت آن گلیم خویش بدر می‌برد ز موج

وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۴۱ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۸:

 

از زیباترین حکایات گلستان...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۲۴ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱:

 

گر نباشد هر دو عالم گو مباش

تو تمامی... با توام تنها خوش است...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۲ در پاسخ به نجاتی دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱۶:

 

اینکه وقتی بخشی از زمین روز است بخش دیگر شب است، در گرو کروی بودن زمین نیست و در نظریه‌ی زمین تخت هم همین است.

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۵:۵۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق:

 

ز من نیک آمد این ار بد نویسند

به مزد من گناه خود نویسند...!

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۵:۵۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق:

 

گر از عشق آسمان آزاد بودی

کجا هرگز زمین آباد بودی؟... 

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۵:۵۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق:

 

گر اندیشه کنی از راه بینش

به عشق است ایستاده آفرینش...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۵:۱۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱:

 

فَاِنَّ الرِبْحَ و الْخُسرانَ فِی التَّجْر...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۰۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۳:

 

این سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان...

.

همچون قدح شو سرنگون و آن گاه دردی خوار شو...

.

خواهی که غواصی کنی دَم دار شو دَم دار شو...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۵۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۳:

 

بی‌چون تو را بی‌چون کند...

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۲۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶۲:

 

گر این جهان چو جان است ما جان جان جانیم

 

 

سفید در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۲۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶۲:

 

گر جان به جز تو خواهد از خویش برکنیمش...

 

 

سفید در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۲۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۵:

 

هر که یک دل را نوازش کرد، عالم را نواخت...

 

 

سفید در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۱۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷:

 

به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت...

 

 

سفید در ‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۰۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱:

 

درد دوری می‌کشم گرچه خراب افتاده‌ام

بار جورت می‌برم گر چه تواناییم نیست...

 

 

سفید در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس:

 

کون پر چاره‌ست هیچت چاره نی

تا که نگشاید خدایت روزنی

 

گرچه تو هستی کنون غافل از آن

وقت حاجت حق کند آن را عیان... 

 

گفت پیغمبر که یزدان مجید

از پی هر درد درمان آفرید

 

لیک زان درمان نبینی رنگ و بو

بهر درد خویش بی فرمان او...

 

 

۱
۲
۳
۱۶
sunny dark_mode