گنجور

حاشیه‌گذاری‌های امید صادقی

امید صادقی


امید صادقی در ‫۱ سال قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۰۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایتِ شمارهٔ ۲۲:

مال‌داری را شنیدم که به بخل ...

سگ اصحاب الکهف را استخوانی نینداختی.

 

چرا سعدی "سگ اصحاب کهف" را در اینجا مثال می‌زند؟ طبیعتا منظور سعدی واقعا اصحاب کهف نیست چون اصحاب کهف متعلق به قبل از اسلام است. 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۴۱ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱:

همه شب نیارمید از سخن‌های ...

لطفا بفرمایید معنی "فلان چیز را فلان ضمین" دقیقا چیست.

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۳۷ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱:

آن شنیدستی که در اقصای غور ...

آن شنیدستی که در اقصای غور. بارسالاری بیفتاد از ستور.

 

لطفا بفرمایید معنی "اقصای غور" چیست. 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۸ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۴:

در آن دم که دشمن پیاپی رسید کمان کیانی نشاید کشید

در آن دم که دشمن پیاپی رسید. کمان کیانی نشاید کشید.

لطفا بفرمایید منظور از "کیانی" چیست؟ 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۳۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد:

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود ...

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. از این پس بگو کآفرینش چه بود.

 

منظور از "حکیما" چیست؟ فردوسی در مصرع اول چه کسی را مخاطب قرار داده؟

آیا فردوسی می‌فرماید چون شنونده‌ای نیست به جای صحبت کردن از خرد، درباره‌ی آفرینش باید صحبت کرد؟ 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۳۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد:

کنون تا چه داری بیار از خرد ...

کنون تا چه داری بیار از خرد. که گوش نیوشنده ز او بر خورد. 

 

آیا در این بیت فردوسی از خردمندان دعوت می‌کند که درباره‌ی خرد برای شنوندگان بگویند؟ 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۴۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب:

ستودن نداند کس، او را چو هست ...

ستودن نداند کس او را چو هست

 

آیا در هنگام خوانش، بعد از "کس" باید مکث کنیم؟

 

لطفا معنی "ستودن" و "چو" و "او را چو هست" و کل مصرع را بفرمایید.

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۳۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب:

خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای

خداوند نام و خداوند جای

 

لطفا بفرمایید مقصود از "نام" و "جای" در این بیت چیست.

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۲۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب:

ز نام و نشان و گمان برتر است ...

"نگارنده‌ی بر شده پیکر است" 

لطفا بفرمایید معنی "بر شده" و "پیکر" در این بیت چیست. 

 

امید صادقی در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۱۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب:

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست ...

ز هستی گمر اندیشه را راه نیست

 

لطفا معنی "مر" را بفرمایید.

 

امید صادقی در ‫۲ سال قبل، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۲۴ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۵:

سلام

در بیت 2 "نه" چه نقشی دارد و کدام فعل را منفی می‌کند؟ لطفا در مورد معنی کل بیت نیز توضیح دهید.

 

نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی

که یاد خویشتنم در ضمیر می‌آید

 

 

امید صادقی در ‫۲ سال قبل، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۴:

سلام

 

منظور از "پسر" در جمله‌ی "پسر دانست که دل آویخته اوست" همان معشوق است و معشوق یک شاهزاده است؟

 

آیا عاشق نیز یک مرد درویش است؟

 

چرا عاشق با دیدن معشوق می‌میرد؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۰۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۱۱:

ارتباط این حکایت با فواید خاموشی چیست؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۹ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۹:

ربط این حکایت با موضوع فصل (فواید خاموشی) چیست؟

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۵ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۷:

در پاراگراف 1 منظور از حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده چیست؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۰ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۷:

آقای حمیدرضا محمدی که حکایت را خوانده واژه‌ی سُخَن را در بیت 3 سه بار سَخُن تلفظ می‌کند اما آفای اسماعیل فرازی فقط سُخَن سوم را سُخُن تلفظ کرده است. کدام روش درست است؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۱۸ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۷:

چرا سعدی در این حکایت و البته حکایت‌های دیگر بعضی از کلمات را به دامن تشبیه می‌کند؟ مانند دامن کامی، دامن سلامت، دامن دولت.

 

وجه شباهت دامن با این کلمات در چیست و چه مفهومی را می‌رساند؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۲۱ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵:

با تشکر. آیا منظور از "غم روی دوست" غمی است که ناشی از ندیدن دوست است یا اینکه خود دوست غمگین است؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۹ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱ - سر آغاز:

با تشکر. بله معنی کل مصراع را فهمیدم. اما معنی واژه‌ی "هم" چیست؟ اگر سعدی می‌گفت سر گرگ باید اول برید چه تفاوتی داشت به لحاظ معنی؟ 

 

امید صادقی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۴۲ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵:

معنی مصرع دوم بیت 1 (گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست) را لطفا بفرمایید.

 

۱
۲
sunny dark_mode