گنجور

 
قاآنی
 

شمارهٔ ۱ - در ستایش شاهزادهٔ رضوان و ساده نواب فریدون میرزا گوید: امروز ای غلام به از عیش‌ کار نیست

شمارهٔ ۲ - وله ایضاً فی مدحه: ای زلف تیره سایهٔ بال فرشته یی

شمارهٔ ۳ - در ستایش هلاکو میرزا شجاع‌السلطنه حسنعلی میرزا گوید: ای زلف دانمت ز چه دایم مشوّشی

شمارهٔ ۴ - در منقبت رسول اکرم حضرت محمّد(‌ص‌): شاهی که بر سرست ز لولاک افسرش

شمارهٔ ۵ - در ستایش شاهزادهٔ کیوان سریر اردشیر میرزا دام اقباله‌العالی گوید: خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید

شمارهٔ ۶ - در ستایش پادشاه رضوان آرامگاه محمدشاه غازی طاب‌لله ثراه گوید: زاهدا چندی بیا با ما به‌خلوت یار باش

شمارهٔ ۷ - در ستایش پادشاه اسلام‌ پناه ناصرالدین شاه غازی خلدالله ملکه گوید: اکنون که گل افروخته آتش به گلستان

شمارهٔ ۸ - در ستایش شاهزاده شجاع السلطنه حسنعلی میرزاگوید: سحر دیر مغان را در گشودند

شمارهٔ ۹ - در بعضی از فتوحات شاهزاده شجاع‌السلطنه گوید: خلق موتی را همین تنها نه احیا ساختند

شمارهٔ ۱۰ - وله ایضاً: ای زلف نگار من از بس که پریشانی

شمارهٔ ۱۱ - در ستایش شاهنشاه ماضی محمدشاه غازی طاب‌الله ثراه گوید: برشد سپیده‌دم چو ازین دشت لاجورد

شمارهٔ ۱۲ - در ستایش والی یزد علی‌خان خلف امیر حسین‌خان نظام‌الدوله: بالای تو سروست نه یک باغ نهالست

شمارهٔ ۱۳ - وله ایضاً: ای کرده سیه چشم تو تاراج دل و جان

شمارهٔ ۱۴ - وله ایضاً: ‌غُرّهٔ شوال شد طرّهٔ دلدار کو