گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: شبی چون شبه روی شسته به قیر

بخش ۲: چو کیخسرو آمد به کین خواستن

بخش ۳: چو بگذشت یک چندگاه این چنین

بخش ۴: ببخشود یزدان جوانیش را

بخش ۵: چو یک هفته گرگین بره‌بر بپای

بخش ۶: نویسنده نامه را پیش خواند

بخش ۷: چو آمد بر شاه کهترنواز

بخش ۸: چو گرگین نشان تهمتن شنید

بخش ۹: چو سالار نوبت بیامد بدر

بخش ۱۰: منیژه خبر یافت از کاروان

بخش ۱۱: بدانگه که رستم ببربر گره

بخش ۱۲: برفتند با رستم آن هفت گرد

بخش ۱۳: چو خورشید سر برزد از کوهسار

بخش ۱۴: چو آگاهی آمد بشاه دلیر

sunny dark_mode